Ecoturisme a l’Ampolla, per un turisme responsable i sostenible

Turisme sostenible a la natura

Fer ecoturisme a l’Ampolla és la millor alternativa per realitzar turisme sostenible a la natura. Des de sempre, l’Ampolla ha estat molt conscient del privilegi que suposa tenir un valuós patrimoni natural com ho és el Delta de l’Ebre, i la importància de protegir-lo i preservar-lo per a les generacions futures.

La filosofia que inspira a l’Ampolla com a municipi ecoturista se centra en diversos principis: minimitzar l’impacte negatiu en el medi ambient; respectar i conscienciar ambientalment i culturalment; proporcionar experiències positives tant als visitants com a la població local; aportar beneficis directes i indirectes a la conservació; promoure la participació de la comunitat local; crear sensibilitat ambiental, social i política, i evitar que es deteriori el medi natural per garantir que les generacions presents i futures puguin gaudir de les meravelles que ofereix aquest petit poble marinar ubicat en el paradís natural del Delta de l’Ebre.

Pràctiques sostenibles

Des de l’Ajuntament de l’Ampolla i el Patronat Municipal de Turisme, es treballa activament durant tot l’any per conscienciar, tant a habitants com a visitants, sobre la necessitat de respectar l’entorn natural des de tots els àmbits d’actuació i, així, aconseguir una transició cap a un turisme cada vegada més conscient, responsable i sostenible.

Com s’aconsegueix? Aquestes són algunes de les accions principals:

 • Ús de material compostable i/o reciclable en totes les activitats culturals o festives celebrades.

 • Augment de les campanyes informatives de sensibilització ambiental.

 • Ús eficient de l’aigua, l’enllumenat, els sistemes de reg i la climatització.

 • Reducció dels residus i potenciació de la recollida selectiva.

 • Accions de treball per a la conservació i gestió els recursos naturals.

 • Ús de productes ecològics.

 • Respecte al medi cultural.

 • Jornades de promoció dels productes locals.

 • Realització de múltiples activitats obertes a tothom: plantades d’arbres, tallers per conèixer l’entorn terrestre i marítim, etc.

 • Creació i promoció de rutes turístiques naturals.

l’Ampolla ecoturista

 • Adherits a la Carta Europea de Turisme Sostenible, des del 2007, a través del Parc Natural del Delta de l’Ebre.

 • Reserva de la Biosfera, des del 2013, com a municipi integrant de les Terres de l’Ebre.

 • Segell de l’associació internacional Global Green Destination com una de les 100 millors destinacions sostenibles del món (2016 i 2017), com a municipi integrant de les Terres de l’Ebre.

Ets ecoturista? Vine a l’Ampolla!

Tu ets important en la missió de desenvolupar l’ecoturisme a l’Ampolla. Amb aquesta proposta alternativa, pots viure una experiència realment activa i inspiradora amb la qual conèixer la cultura, el patrimoni natural, els productes locals i la gent del nostre poble, i tot plegat, reduint al màxim l’impacte en l’entorn i preservant aquest regal tan valuós: la natura.